• 0553 165 38 64
  • iletisim@psikomerkez.com.tr
  • 07-07-2021

             Bildiğimiz gibi çocukların gelişimleri özellikle ilk yıllarda çok hızlı ilerlemekte. Çocuğun gelişim görevlerini yeterince yerine getirebilmesi için her türlü uyaranın varlığı gereklidir. Çocuk oynadığı basit bir oyunla el göz koordinasyonunu geliştirebilir, kurduğunuz basit cümlelerle dil gelişimini destekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra ebeveynler çocuklarının gelişimiyle özel olarak ilgillense ve yeterince gözlemlese bile bunlar zaman zaman gelişim dönemlerini takip edebilmek adına yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda çocuğun gelişimini daha somut görebilmek için çeşitli gelişim testleri uzmanlarca uygulanabilir. Ülkemizde çocukların gelişimini takip edebilmek için çeşitli testler uygulanmaktadır. Bu testlerden bazıları; Denver II, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 

            Gelişim testlerinin uygulanması çocuk hakkında pek çok şeyi öğrenmemize imkan sağlar. Çocuklar özellikle ilk dönemlerde gelişmeye çok yatkın durumdadırlar. Her çocuğun bireysel gelişimi farklıdır ve çocuklar bu gelişim dönemlerinde kendi yeterliliklerine göre değerlendirilmelidirler. Aynı yaş grubunda bir çocuk diğeriyle benzer uygulamaları yapamıyorsa ya da bir üst yaş grubunun uygulamalarında daha rahat ediyorsa bu çocuğun gelişimsel hızıyla alakalıdır. Her iki durumda da çocuk için yararlı olan kendi gelişim hızıyla orantılı etkinliklere ağırlık vermektir. Bütün bunların doğru bir şekilde uygulanabilmesi için çocuğa herhangi bir gelişim testinin uzmanlar tarafından uygulanıp değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Gelişim testleri gereken zamanda yapılırsa ve  sonucunda çocuğun herhangi bir dönemde yavaşlamalar yaşadığı tespit edilirse bu doğrultuda verilecek tavsiyeler çocuğun gelişim hızı için yararlı olacaktır. Aynı şekilde çocuğun gelişim hızı daha ileri düzeydeyse yine çocuğa yararlı olacak birtakım tavsiyelerin verilmesi ve önerilen etkinliklerin aile ya da okul ortamında çocukla birlikte gerçekleştirilmesi çocuğun içinde bulunduğu dönemi daha verimli geçirmesine olanak sağlayacaktır.

           Bütün bu bilgilerin ışığında ebeveynler olarak çocukların gelişim hızlarını takip etmeli ve ihtiyaç duyulduğu anda bir uzmandan gereken yardımı almaya istekli olunmalıdır.